Communicatie

Herken je dit?
Je staat weer op scherp. Je ervaart spanning op de werkvloer, in je relatie of in jezelf. Als je merkt dat meningen en oordelen alleen maar meer afstand scheppen ………….. dán wordt het tijd om te ontdekken dat er ook communicatie bestaat die verbindend werkt.

Marchal Rosenberg (1934-2015) heeft met zijn Geweldloze Communicatie een model beschreven waarbij je stapsgewijs je communicatie onder ogen komt en daar verantwoordelijkheid voor neemt.

Sinnig - Nynke Blom - Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen- Communicatie-1def

 

De intentie om te verbinden, met jezelf en de ander, vraagt dat we oog hebben voor elkaars gevoelens en behoeften. Het waarnemen zonder oordeel en het leren uitspreken van verzoeken maakt dat je niet meer tegenover elkaar staat. Je kunt dan weer samen verder bewegen, met respect voor ieders eigenheid. Hoe geweldig is dat! Het creëert harmonie en de mogelijkheid om liefdevol met jezelf en de ander te leven.

Sinnig - Nynke Blom - Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen- Communicatie-def