Basisopleiding FOI

De basisopleiding van de FOI omvat het onderzoeken en behandelen aan het bewegingsapparaat vanuit een holistisch concept. Dit concept is echter volledig anders dan de manueel-therapeutische en de osteopathische basisprincipes. In de FOI is de wervelkolom de centrale as. Vanuit deze centrale schakelkast worden de prikkels niet alleen neurogeen maar ook functioneel ingezet. Daarom worden bij de meeste functionele stoornissen en klachten aan het bewegingsapparaat de wervelkolom als eerste uitvoerig onderzocht en behandeld.

De facetgewrichten en diens mobiliteit verkrijgen echter niet in eerste instantie de aandacht, maar de statica( stand van de gehele wervel in de ruimte) van de desbetreffende wervel. Deze verandering van de statica van betreffende wervel is causaal voor de blokkeringen en functionele klachten. Daar komt nog bij, dat ieder standsverandering van een wervel ook zijn weerslag heeft in de perifere gewrichten.

Sinnig - Nynke Blom - Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen Drachten -FOI - 1

 

Dit bevestigt de gedachte van de FOI, dat alleen een duurzaam resultaat behaalt kan worden, indien de perifere gewrichten ook in de behandeling worden betrokken. Anders gezegd; Ieder perifeer probleem wordt door een centraal probleem, de wervelkolom, veroorzaakt.

Sinnig - Nynke Blom - Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen FOI-def